Sunday, August 2, 2009

...PeNceMaRaN BaHaSa...

Mashudi Haji Kader memberi tafsiran bahawa pencemaran dalam sesuatu bahasa merupakan sesuatu aspek penggunaan bahasa yang merosakkan kemurniaan sesuatu bahasa itu, manakala penggunaan sesuatu bahasa yang murni pula merujuk kepada penggunaan bahasa yang standard. Dalam konteks ini, kemurnian sesuatu bahasa itu telah tercemar jika seseorang penutur ibunda bahasa itu menggunakan bahasa yang didengar atau dibacanya itu terkeluar dari acuan bahasa stardard seperti yang dimilikinya. Contoh: “cintan”merujuk kepada “main cinta @ kekasih”.

No comments:

Post a Comment